• Πρόεδρος: Αλέξανδρος Αβερκιάδης, SAS 
  • Αντιπρόεδρος: Στέφανος Σαδόπουλος, Aegean Airlines
  • Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Τζεβελέκος
  • Ταμίας: Αλέξανδρος Μιχαλόπουλος, Qatar Airways
  • Μέλος: Ιωάννης Ζωγραφάκης, Swiss International1  

Αλέξανδρος Αβερκιάδης

Πρόεδρος

______________________

SAS

     
1  

Στέφανος Σαδόπουλος

Αντιπρόεδρος

______________________

Aegean Airlines

     
1  

Ιωάννης Ζωγραφάκης

Μέλος

______________________

Swiss International

     
1  

Αλέξανδρος Μιχαλόπουλος

Ταμίας

______________________

Qatar Airways